MENSWIJZER.NL
Home | Inloggen
Tests > MHC-SF

MHC-SF


De volgende vragen beschrijven gevoelens die mensen kunnen hebben. Lees iedere uitspraak zorgvuldig door en omcirkel het cijfer dat het best weergeeft HOE VAAK u DAT GEVOEL HAD GEDURENDE DE AFGELOPEN MAAND.

In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel...

Bij gebruik van de Nederlandse MHC-SF refereren aan: Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster,
P.M., & Keyes, C.L.M. (2011). Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHCSF).
Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110.

Aantal vragen:14

Gratis demonstratie account >>
Inloggen Psycholoog >>
2006-2021 Menswijzer.nl
MENSWIJZER
INLOGGEN
TESTS
TARIEVEN
VOORWAARDEN
CONTACT