MENSWIJZER.NL
Home | Inloggen
Tests > SLC90

KLACHTENLIJST (SCL90)


W. A. Arrindell
J. H. M. Ettema

HOE DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN?
In deze vragenlijst wordt U gevraagd in welke mate U last heeft van lichamelijke en psychische klachten. Wilt U voor elk van de onderstaande klachten aangeven, in hoeverre U last heeft, door het antwoord aan te klikken, dat het meest van toepassing is?

Het gaat er hierbij steeds om, hoe U zich gedurende de afgelopen week, met vandaag erbij, voelde.

Voorbeeld:
In welke mate werd U gehinderd door:

Copyright 1975 by L R. Derogatis.
Dutch translation and adaptation 1986 by W. A. Arrindell, J. H. M. Ettema andSwets & Zeitlinger B.V., Lisse.
Translated and adapted by permission.

Niets uit deze uitgave mag worden "verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.

Aantal vragen:90

Gratis demonstratie account >>
Inloggen Psycholoog >>
2006-2021 Menswijzer.nl
MENSWIJZER
INLOGGEN
TESTS
TARIEVEN
VOORWAARDEN
CONTACT