MENSWIJZER.NL
Home | Inloggen
Tests > VAR

VRAGENLIJST ARBEIDS RE-INTEGRATIE (VAR)


Deze vragenlijst gaat over moeilijkheden die mensen in hun werk kunnen ervaren door de klachten die zij hebben.

Het doel van deze vragenlijst is om uw begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

Instructie: De vragenlijst bestaat uit 5 delen met in totaal 78 beweringen. Er zijn 4 mogelijke antwoorden op elke bewering. Lees elke bewering en beslis welke van de 4 antwoordmogelijkheden het meest op u van toepassing is. Doe dit door achter iedere bewering uw antwoord aan te klikken.

Er zijn geen ’goede’ of ’foute’ antwoorden. Als u twijfelt, geef dan het antwoord dat u het beste lijkt. Antwoord door aan te geven hoe uw situatie op dit moment is.

Slaat u alstublieft geen vragen over.

© Dr. A.A. Vendrig
Vermenigvuldigen toegestaan, mits de gebruiker de hoogste professionele standaard van zijn beroepsgroep in acht
neemt, en deskundig is om op verantwoorde wijze testmateriaal te kunnen interpreteren.
De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de VAR.
Voor meer informatie over de VAR: www.vendrig.praktijkinfo.nl

Aantal vragen:78

Gratis demonstratie account >>
Inloggen Psycholoog >>
2006-2021 Menswijzer.nl
MENSWIJZER
INLOGGEN
TESTS
TARIEVEN
VOORWAARDEN
CONTACT